Kavramsal Sanat / Conceptual Art

Kavramsal Sanat / Conceptual Art

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki formel sanat eğilimlerinin her türlüsüne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan “Concept Art”(Kavram Sanatı) vurgusu, terim olarak ilk kez 1961’de Henry Fiynt tarafından kullanılmıştır. Formlara karşı düşünceler ve birden fazla düşünceye de açılan kavramlar önerilmeye başlanmıştır. Sol LeWitt “Paragraphs on Conceptual Art”’ı 1967’de kaleme almış, bu metin adeta bir Kavramsal Sanat […]

Devamını Oku