Modernist Değerlerin Reddedilişi:Minimalizm / The Rejection of Modernist Values: Minimalism

Modernist Değerlerin Reddedilişi:Minimalizm / The Rejection of Modernist Values: Minimalism

Minimalist tanımı, Britanyalı düşünür Richard Wollheim tarafından el işinde usta olma çabasının estetik üretimden çekilmesi hakkında yazılan 1965 tarihli makalenin başlığından türetildi. Ancak kelimenin çağrıştırdığı indirgeyici “azaltma” anlamı,1963-4 yıllarında görülen kişisel sergi sağanağından sonra bu terimle tanımlanacak olan bütün önemli figürlerce reddedildi .Don  Judd’un iddia ettiği gibi, Minimalist sanatın indirgemeci yorumu, onunki gibi yapıtlar belirli […]

Devamını Oku