Wassily Kandinsky:Ruhsal Titreşimlerin Tınısı / Wassily Kandinsky:The Sound of Spiritual Vibrations

Wassily Kandinsky:Ruhsal Titreşimlerin Tınısı / Wassily Kandinsky:The Sound of Spiritual Vibrations

Kandinsky ,hukuk ve siyasal ekonomi öğrenimini görmüş, köklü bir müzik, edebiyat ve sanat sevgisi olan çok geniş kültürlü bir insandı. Soyut sanat içinde  anlatımcı soyutlamayı benimsemiş ve bu türün en önemli uygulamacılarından biri olmuştur. Rusça adı Kandinski Vasiliy Vasileviç’tir.1866’da Moskova Üniversitesine girerek  hukuk ve siyasal ekonomi öğrenimi yapmıştır.1889 ‘da bilimsel bir araştırma için gittiği Vologda […]

Devamını Oku
Pieter Bruegel / Pieter Bruegel,The Elder

Pieter Bruegel / Pieter Bruegel,The Elder

Pieter Bruegel, Kuzey resminin en ünlü ustalarını yetiştiren Flaman bir ailenin önemli temsilcilerindendir. Yaşlı Pieter Bruegel olarak ta anılır.1559 ‘a değin Brueghel olarak adı anılmış bu zamandan sonra h harfi düşmüştür. Rönesans sonrası Kuzey sanatının başat temsilcisi Bruegel aynı zamanda köylü takma adıyla da bilinir. Doğumu yaklaşık 1525/1530 tarihlenir. Doğum yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte […]

Devamını Oku
Soyut Resmin Oluşum Sürecinde Piet Mondrian ve Neo-Plastizm

Soyut Resmin Oluşum Sürecinde Piet Mondrian ve Neo-Plastizm

İlk soyut resmin kimin elinden çıkmış olduğu sanat tarihinde bir tartışma konusu olsa da Kandinsky ‘den dört yıl sonra ilk soyut resim denemelerine başlayan Mondrian, soyut resmin öncülerinden olup  ,soyut sanatı artık öznel yaşantıların anlatım aracı olarak değil, evrensel bir biçim dili olarak görmekteydi. Mondrian evrenselliğe açılabilmek için, doğaya bağlı olan dünya görüşlerinin temelden yıkılması […]

Devamını Oku
Paul Klee

Paul Klee

1879 ‘da  Berne Yakınlarındaki München Buchsee’de doğdu.1940’ da Muralto ‘ da öldü. Müzisyen bir anne babanın çocuğu olan Klee, kendisi de müzik yeteneği olmasına karşın 1898 -1901 yılları arasında Münih Akademisinde öğrenim görerek ressam olmayı yeğlemiştir.1905’ de Paris’i ilk kez ziyaret etmiş,1906 da evlenip Münih’e yerleşmiştir. Bu dönemde sanatçı resimlerini cam üstüne yerleştirmiştir.1907 ‘de Felix […]

Devamını Oku
Paul Gauguin: Post-Empreyonistlerin İlkelci Ressamı / Paul Gauguin: Primitive Painter of the Post-Impressionists

Paul Gauguin: Post-Empreyonistlerin İlkelci Ressamı / Paul Gauguin: Primitive Painter of the Post-Impressionists

Tarihte Post-Empresyonist ressamlar diye bilinen ve bir grup oluşturmamakla birlikte ,Empresyonizm’in etkisini paylaşan  ve bu akımın kesin nesnelliğinden daha belirgin ve anlamlı  bir yere varmak isteyen sanatçılar, yirminci yüzyılın sanatı için hem kuramsal düzeyde hem de uygulamada birçok başlangıç noktaları sağladılar. Bunların arasında Gauguin açıkça en ilkelci olan sanatçıydı. Heyecan verici resim ve baskılarıyla ilginç […]

Devamını Oku
Paul Cezanne:Modern Resim Sanatının Öncüsü

Paul Cezanne:Modern Resim Sanatının Öncüsü

   Paul Cezanne  (1839-1906)  Empresyonizm ile yakın temasları olmasına rağmen resim tarihinde İzlenimci çizginin dışında kalarak kendi özel tarzını ve tekniklerini geliştirmiştir.  Cezanne  yirminci yüzyılda geçerlilik kazanan akımların yol göstericisi olmuş, resim tarihinde başat rol oynamıştır. Nesnel görüntüleri kendi duyumuyla geometrik renk lekelerinin bir araya getirilmesiyle yeniden kurarak tualine aktaran sanatçı, eserine konu edindiği temaların […]

Devamını Oku
Ekspresyonizm’i Anlamak:Var Olana Atılan Çığlık

Ekspresyonizm’i Anlamak:Var Olana Atılan Çığlık

Ekspresyonizm,20 yüzyılın başında tüm Avrupa  ‘da baş gösteren huzursuzluk , şaşkınlık ve değişiklik isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir ölçüde, şair Georg Buchner,felsefeciler Soren Kierkegaard, Martin Heıdegger ve Karl Jaaspers,psikolog Sigmun Freud, oyun yazarları August Strindberg ve Frank Wedekind gibi devrimci yazar ve düşünürlerin yarattığı fırtınalı kültürel ortamla ilişkiliydi. 20 yy. başlarında görsel sanatlarda […]

Devamını Oku
Dini Konulu Resimler: İkonalar / Religious Themed Pictures: Icons

Dini Konulu Resimler: İkonalar / Religious Themed Pictures: Icons

  Dini Konulu Resimler: İkonalar Yaklaşık 1500 yıldan beri Ortodoks  Hristiyanlığında, ibadet edilen ve halkın gözünde büyük kutsallık taşıyan ikonalar, isim kökenini Yunanca “eikon” sözcüğünden almaktadır. Hristiyanlığın ilk başlangıç evresinde resmin her türlüsü için ikona kelimesi kullanılsa da daha sonra bir sınırlandırılma getirilmiş,  tahta levhalar üzerine taşınılabilir dini resimler için kullanılmıştır. Belirli kurallar ve kalıplaşmış […]

Devamını Oku
Floransa Ekolü : Masaccio,Gozzoli ve Boticelli’nin Etkileri

Floransa Ekolü : Masaccio,Gozzoli ve Boticelli’nin Etkileri

Floransa Ekolü : On beşinci yüzyılda Floransa Ekolü sanat alanına uyarladığı yeni anlatım dili ile dikkat çeker. Kendisiyle antikite arasında bağdaşlık tarihsel koşutluk kuran Floransa, Milano Dükü’nün Toskana istilasını bertaraf ettikten sonra, siyasi ve ekonomik açıdan giderek güçlenir ve tüm İtalyan kentlerini etkileyecek  yeni bir sanat anlayışını ortaya koyar. Antikiteye olan ilgi bağlamında ,ressamların, heykeltıraş […]

Devamını Oku
Barok Dönemi Temsicilerinden : Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Barok Dönemi Temsicilerinden : Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt ,Onyedinci yüzyıl Kuzey resim sanatında olağanüstü verimiyle Barok akımının en güçlü temsilcilerindendir. Tam adı Rembrandt  Harmenszoon van Rijn olan sanatçı Rijn soyadını babasının da bir değirmeninin bulunduğu bölgeden almıştır .Rembrandt van Rijn ,1606 yılında varlıklı bir değirmencinin altıncı çocuğu olarak Leiden şehrinde hayata gözlerini açtı. On dört yaşında okulundan alınarak, kendi halinde ,bir  ressama […]

Devamını Oku
Proto Fovizm/Proto Fauvism

Proto Fovizm/Proto Fauvism

Proto Fovizm 1900’lü yılların başlarında 19. yüzyılın son yirmi yılında, atılan sanatsal adımların mantıklı bir sonucu günümüz sanat anlayışını önceden haber veren yeni bir ressam grubu ortaya çıkmıştı. Bu genç ressamlar Fransız ressam Henri Matisse’in öncülüğünde , 1905 yılında Salon de Autoume’de eleştirmen Lous Vauxcelles’in nükteli söylemiyle Fauve adını kazanmadan önce, bu gidişatın ip uçlarını […]

Devamını Oku
Gotik Resim Sanatı ve Rönesans’ın Öncüsü Giotto di Bondone / Giotto di Bondone, The Forerunner of Gothic Painting Art and the Renaissance

Gotik Resim Sanatı ve Rönesans’ın Öncüsü Giotto di Bondone / Giotto di Bondone, The Forerunner of Gothic Painting Art and the Renaissance

Gotik Resim Sanatı On ikinci yüzyılın ortalarından başlayarak  On beşinci yüzyılın ortalarına kadar süren sanat anlayışına verilen Gotik tanımlaması ,bu üslubun ortadan kalkmasından sonra karşıt sanat anlayışına dahil olan  Rönesans ortamında yapılmıştır.Avrupa kıtasının değişik bölgelerine göre değişik tarihler gösteren bu üslup Fransa’da doğmuş ve en uzun süreli hakimiyetini de burada göstermiştir. Buna karşın İtalya’da hakimiyet […]

Devamını Oku
Romantizm Akımı ve Resim Sanatına Yansımaları

Romantizm Akımı ve Resim Sanatına Yansımaları

Romantizm akımı on sekizinci yüzyıl usçuluğuna yeni-klasikçilik akımına bir tepki olarak ortaya çıkmış 1750’ ler de başlayan ve on dokuzuncu yüzyıl  boyunca süren bir akımdır. Romantizm in oluşumunda Rousseau, Kant ,Fichte , Edmund Burke , Goethe, Schiller, Victor Hugo   gibi yazar ve şairlerin edebiyat çalışmalarının yanı sıra Avrupa tarihinde  değişim sürecine yol açan toplumsal ve […]

Devamını Oku
Kazimir Malevich ve “Sıfır Biçim” / Kazimir Malevich and “Zero Form”

Kazimir Malevich ve “Sıfır Biçim” / Kazimir Malevich and “Zero Form”

Soyut resmin öncülerinden Maleviç Kazimir Severinoviç,1878 yılında Rusya’da Kiev yakınlarında doğmuştur.1890 sıralarında Kiev ve Kurskdaşları arasında bulunan ressamlar ile birlikte bir takım çalışmalar yapanf sanatçının,Moskova eğitimi için gerekli parayı kazanmak üzere babasıyla aynı iş yerinde teknik ressam olarak işe başlaması ve bulunduğu coğrafyanın yaşam koşullarının etkisi gibi faktörler,resim sanatına izlenimcilik anlayışı ile başlamasında etken olmuştur.Kiev […]

Devamını Oku
Barok Sanat Anlayışı ve Radikal Caravaggio

Barok Sanat Anlayışı ve Radikal Caravaggio

17.yüzyılın başından  18. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanan zaman süreci zarfında Avrupa Sanatı’ na hakim olan akıma verilen ad olan Barok Sanat’ın gerçek yaratıcısı kilise çevreleri , Papalıktır. Gelişiminin de Engizisyon un da önemli katkısı bulunmuştur. Kaybedilen kayıp Hristiyan ruhlarının yeniden kazanılması ve ruhsal kurtuluş için bir seslenmeye dönüşen Barok Sanat eserleri bu sebepten dolayı […]

Devamını Oku
Erken Rönesans Dönemi: Fra Filippo Lippi

Erken Rönesans Dönemi: Fra Filippo Lippi

Fra Filippo Lippi, 1406 yılında İtalya’nın Floransa şehrinde doğdu. Babası kasap olan Lippi ailesini çok erken yaşlarda kaybetti.  Anne ve babasının ölümünden sonra kendisini teyzesi büyütmüştür. Lippi 15 yaşına geldiğinde (1420) yine Floransa’da bir karmalit keşişi olabilmek için Carmine manastırına kayıt oldu. Netice itibariyle 1 yıl sonra (1421) yılında keşişlik yemini etti. Filippo Lippi, Floransa […]

Devamını Oku